Olivijn split 16/32mm | Leverbaar in zak en bigbag

€ 249,95

Olivijn is een magnesiumsilicaat met ijzer en heeft de unieke eigenschap dat het CO² bindt en 'vastlegt', waardoor het een onomkeerbaar proces is en het overschot aan broeikasgassen vermindert. 

Olivijn wordt omgezet in kalkachtige producten, waardoor verzuring van de bodem wordt tegengegaan en de pH waarde van de bodem wordt verhoogd. 

Door het toepassen van Olivijn in plaats van grind ofsplit kan iedereen dus direct zijn steentje bijdragen aan een beter leefklimaat.

Scheidingslaag voor een vegetatievrije zone (bijvoorbeeld de dakrandafwerking van een groendak) | grindvervanger.

"Deze steen eet CO2". 1 kg Olivijn bindt 1 kg CO2 uit de lucht. Is grijs groen van kleur en is in de groeve gebroken.

Leverbaar in zakken van 20 kg.