Privacyverklaring

Groenconcepten.nu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en stellen alles in het werk om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen deze dan ook nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming met anderen delen of aan derden ter beschikking stellen. 

Als houder van het Webshop Keurmerk hebben wij ons o.a. verplicht om de Wet Persoonsregistratie volledig na te leven. De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is sinds 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Privacy beleid

Groenconcepten.nu verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid.

Wij voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.

Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens welke u aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en
 • Het uitvoering geven aan/of het uitgeven van de opdracht voor levering van het product. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

 • De overeengekomen opdracht
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Groenconcepten.nu de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam,  telefoonnummer,  e-mailadres en afleveradres

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:  

 • Aanvraag via e-mail of mondelinge toestemming
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Groenconcepten.nu de volgende persoonsgegevens      van u vragen:  Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer,  e-mailadres, afleveradres voor product

  Verstrekking aan derden

 • De gegevens die u aan ons geeft zullen wij alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van bepaalde doeleinden welke voortvloeien uit de afspraken,  welke wij met u zijn overeengekomen.
 • Met deze partijen (verwerkers) maken wij belangrijke afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
 • Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw aankoop online te beheren en  uw bestellingen,  retourzendingen en betalingen te waarborgen. 

U heeft het recht om op elk moment de door Groenconcepten.nu verwerkte gegevens te (laten) verwijderen, behalve in de volgende situaties: 

 • U heeft nog een lopende zaak met de klantenservice
 • U heeft nog een openstaande bestelling, die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 • U heeft nog een niet afgewikkelde schuld met Groenconcepten.nu, ongeacht de betaalwijze
 • Indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren wij uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.